Alışveriş Listem 0

Üyelik Sözleşmesi


MADDE 1 – GENEL HÜKÜMLER

1.1) https://www.sahilturizm.com internet sitesini (Kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmadan önce aşağıda ki koşulları dikkatlice okuyunuz. Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ya da tüzel kişi işbu sözleşme koşullarını kabul etmiş sayılır.

1.2) Site üzerinde ki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi “Çarşı Mah. Cumhuriyet Cad. 146/B  Merkez - Rize” adresinde mukim "YEŞİL SAHİL SEYAHAT TURİZM TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.” işletmesine (Kısaca “Firma” olarak anılacaktır) aittir.

1.3) İşbu kullanım koşulları ve Site’de yer alan her türlü hukuki sözleşme, gerek görülmesi halinde Firma tarafından değiştirilebilir. Değişiklikler Site üzerinden ilan edilir ve ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. İşbu sözleşme hükümlerinde yapılacak değişiklikleri takip etmek Kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

1.4) Site hizmetlerinden yararlanan ya da herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi işbu sözleşme hükümlerinde yapılacak değişiklikleri önceden kabul etmiş sayılır.

1.5) İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

1.6) Site üzerinde yer alan veya alacak olan her türlü içerik üzerinde, Firma dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.7) Site’ye üye olan, hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi (Kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) üyelikten ayrılma halinde herhangi bir hak talep edemez.

1.8) Firma, işbu sözleşme hükümlerinin veya Site’de yer alan herhangi bir sözleşme hükümlerinin ihlali halinde Kullanıcı'nın üyeliğine son verebilir, profil bilgileri ve yorumları dahil Kullanıcı'ya ait verilerin tamamını veya bir kısmını yayından kaldırabilir/silebilir veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

1.9) Site, görsel ve görüntülü verilerde dahil olmak üzere içeriği, alan adı, yazılımı, veri tabanı ve çalıştırıldığı fiziki sistemler ile birlikte ayrılmaz bir bütündür ve her türlü fikri, sınai ve mali hakkı Firma’ya aittir.

1.10) Kullanıcılar, Site ve Firma olanaklarını fikir ve sınaî haklara zarar verici şekilde kullanamaz. Site donanımını yoracak, zorlayacak veya altyapı üzerinde makul olmayan büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapamaz.

1.11) Firma, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmetleri geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen sona erdirme hakkını saklı tutar.

1.12) Firma, tek taraflı olarak, verdiği hizmetleri sürekli veya geçici olarak durdurma hakkını saklı tutar.

1.13) Site üzerinden, üçüncü kişilerin işlettiği başkaca site ve içeriklere link verilebilir. Linklerin tamamı harici bir sayfada açılır. Site üzerinde ki linkler vasıtası ile erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Firma’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve başkaca sitelerin kullanımından doğabilecek zararlar Kullanıcı'nın kendi sorumluluğundadır.

1.14) Kullanıcılar, Site'de sunulan hizmetlerden yararlanırken, bağlı olunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ile sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

1.15) İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.16) Kullanıcılar, kendi aralarında ki iletişimlerden ve doğuracağı sonuçlardan kendileri sorumludur.

1.17) Tarafların kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlama, iç savaş ve savaş halleri, ayaklanmalar, seferberlik halleri, grev ve lokavt halleri, genel alt yapı ve sistem arızaları, genel internet arızaları, genel elektrik kesintileri gibi sebepler “Mücbir Sebep” olarak kabul edilir ve öyle anılır.

1.18) Mücbir Sebep hallerinde, devam eden olağan üstü durum nedeniyle tarafların işbu sözleşme hükümlerinden doğacak sorumluluklarını ifa edemez hale gelmesi durumunda, tarafların karşılıklı sorumluğu mücbir sebep halinin bitimine kadar askıya alınır.

1.19) Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili veya sağlanan hizmetler konusunda çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, bilgisayar kayıtları, ekran görüntüler ve MySQL verileri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, taraflar bu kayıtlara bağlı olacağını kabul ve beyan eder.

1.20) İşbu sözleşme hükümlerinde aykırılık tespit edilmesi halinde Firma lehine olan madde hükümleri uygulanır.


MADDE 2 – SORUMLULUKLAR

2.1) Firma sunduğu hizmetleri ve hizmetlerin sunuş şekli ile ilgili şekil ve şartları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

2.2) Firma, Kullanıcıların sözleşme konusu hizmetlerden zaruri haller dışında yararlandırılacağını kabul ve beyan eder.

2.3) Kullanıcılar, Siteyi kullanımı sırasında hiçbir şekilde ters mühendislik yapmayacağını ya da yazılımı elde etmeye yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, sistem üzerinde art niyetli ve makul olmayan boyutta işlemci yükü getirecek işlem yapmayacağını, aksi halde doğacak zarardan sorumlu olacağını ve hakkında hukuki işlem başlatılabileceğini peşinen kabul eder.

2.4) Kullanıcılar, Site içerisinde ki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişim aşamalarında genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü tarafların haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetlere teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.


MADDE 3 – FİKRİ MÜLKİYET

3.1) İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Firma’ya ve belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslar arası hukuk hükümleri ile korunma altına alınmıştır.

3.2) Kullanıcı'nın Site'yi ziyaret etmesi veya hizmetlerinden yararlanması fikri ve sınaî açıdan kendisine hak bağışlamaz.

3.3) Site’de yer alan bilgiler, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz veya aktarılamaz. Site, tamamen veya kısmen diğer bir internet sitesi üzerinde çeşitli teknik şekillerde izinsiz olarak kullanılamaz.


MADDE 4 – GİZLİ BİLGİ

4.1) Firma, site üzerinde kullanıcıların ilettiği kişisel verileri paylaşmaz. Bu kişisel bilgiler, kişi adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamaya yönelik bilgiler olup “Gizli Bilgi” statüsünde kabul edilir ve öyle anılır.

4.2) Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan Firma’nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.

4.3) Gizli Bilgi, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

4.4) Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden Firma sorumlu tutulamaz.

4.5) Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel iletişim bilgilerini vereceğini kabul ve beyan eder. Aksi halde Firma sözleşmenin ihlal edildiği gerekçesi ile Kullanıcıyı bilgilendirilmeksizin kullanıcı hesabını askıya alma veya tamamen silme yoluna başvurabilir.

4.6) Firma, sunmuş olduğu hizmetlerle ilgili taraflara göndereceği tüm bildirimleri, kullanıcının üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapacaktır.

4.7) Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 3 iş günü içinde yazılı olarak yeni bilgilerini Firma’ya bildireceğini veya müşteri paneli üzerinden güncelleyeceğini aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


MADDE 5 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Rize İli Merkez İlçe Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.